_____________________________________________________________________________________________

Občanské sdružení, nezisková organizace, je pověřena:

- koordinací práce jednotlivých ZKO

- pořádat školení pro rozhodčí, figuranty a instruktory v kraji

- delegovat rozhodčí a figuranty na závody v ZKO

 

Byla zaregistrována a je právním subjektem ode dne 14. března 2001.

ČKS je začleněn do Sdružení technických sportů a činností České republiky.

Aktuality

Aktualizace

08.08.2019 13:55
Vloženy propozice na závody v Broumově a v Žernově.

Aktualizace

14.06.2019 14:35
Vložen zápis a usnesení z konference KKO 2.6.2019, vloženy propozice na výstavu NO v Jaroměři

Aktualizace

31.05.2019 10:54
Vloženy propozice na Náchodské štěkání.

Aktualizace

07.05.2019 12:36
Vloženy propozice na Kostelecký závod (Akce v kraji) a výsledky Podzvičinského poháru (Podzvičinský pohár).

Aktualizace

27.04.2019 16:12
Vloženy propozice na Májový závod v Jaroměři. Akce v kraji

Aktualizace

15.03.2019 11:27
Vložen plán závodů v kraji na rok 2019, vložen zápis z poslední schůze výboru KKO, pozvánka na konferenci KKO a zpráva ze školení IGP